Facebook

Facebook

piątek, 30 stycznia 2015

Zabawy na śniegu naszych Zerówkowiczów :)

Oto nasi wspaniali Zerówkowicze podczas zabaw na śniegu! :)

Korzystając z okazji chcemy życzyć wszystkim udanych i bezpiecznych ferii!!!


środa, 28 stycznia 2015

READ THIS BOOK! - nowy konkurs językowo - plastyczny!

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w nowym konkursie językowo - plastycznym!

Szczegóły poniżej :)


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKOWO-PLASTYCZNEGO 
„Read this book! Przeczytaj tę książkę!”

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Rydułtowach.
 2. Organizatorami konkursu są pani Marzena Buszka, pani Beata Rzaczek i pani Martyna Szulc.
 3. Cele konkursu:
Ø  popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej,
Ø  rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języka angielskiego,
Ø  rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań plastycznych i poczucia estetyki,
Ø  przygotowanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego,
Ø  rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe,
Ø  promocja czytelnictwa,
Ø  promocja działań plastycznych.
 1. Zasady i przebieg konkursu:
Ø  Konkurs trwa od lutego do końca marca.
Ø  Zadaniem ucznia jest wypożyczyć z Biblioteki Szkolnej książkę anglojęzyczną i przeczytać ją, a następnie wykonać plakat, reklamujący daną książkę.
Ø  Plakat powinien mieć format A3.
Ø  Do wykonania plakatu można użyć dowolnych technik i materiałów.
Ø  Na plakacie powinien pojawić się również krótki tekst na temat treści książki w języku angielskim (w przypadku klas 1-3 mogą to być nawet pojedyncze wyrazy związane z książką).
Ø  Plakat oceniany będzie pod względem pomysłowości, estetyki wykonania i poprawności językowej.
Ø  Praca powinna być opisana z tyłu w następujący sposób: imię, nazwisko, klasa, tytuł i autor książki, której plakat dotyczy.

 1.  Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: uczniów młodszych (klasy 1-3) i uczniów starszych (klasy 4-6).
 2. Gotowe prace należy przekazać jednemu z nauczycieli – organizatorów do końca marca.
 3. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody za zajęcia I, II i III miejsca, ewentualnie również wyróżnienia. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kopiowania i publikowania otrzymanych prac. 
 5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu przez uczestników.
 6. O wszelkich kwestiach, które nie zostały omówione w powyższym regulaminie, decydują organizatorzy.
 7. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody w niezbędnym zakresie danych osobowych oraz zawarciem umowy w zakresie praw autorskich.

czwartek, 22 stycznia 2015

Balik u naszych Zerówkowiczów :)

Wczoraj, 21 stycznia, w Zerówce odbył się bal przebierańców. W tym dniu trudno było rozpoznać naszych uczniów, sami do końca nie wiedzieliśmy kto kryje się za przebraniem. 

Wszyscy wyglądali PRZEPIĘKNIE, a zasługą tego były wyjątkowe stroje. 

Zresztą sami zobaczcie!!! :)czwartek, 15 stycznia 2015

'Radlińskie Betlejki'

Uczniowie naszej szkoły we wtorek, 13 lutego, wzięli udział w XVIII Międzynarodowym Przeglądzie Widowisk Bożonarodzeniowych „Radlińskie Betlejki” organizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie. Uczniowie przedstawiali wyjątkowe "Jasełka po śląsku". 

Z niecierpliwością wszyscy czekamy na wyniki!